Buurtlokaal  Heiwind





Op het einde van de jaren 70 vorige eeuw, ontstond op de Hasseltse Hei, een noordelijke wijk van Hasselt,  de noodzaak om de plaatselijke verenigingen een modern  vergaderlokaal  ter beschikking te stellen.
Enkele bewoners en leden van de kerkfabriek van Kiewit waren bereid om daar aan mee te werken en op de bestaande gronden, eigendom van de Kerkfabriek Sint Lambertus Kiewit, een gebouw  ‘in opstal’ op te richten dat als vergaderlokaal kon worden gebruikt. Dit werd contractueel vastgelegd.

Er werd, om alles wettelijk te kunnen uitvoeren een VZW opgericht. De oprichting en publicatie van de statuten gebeurden in 1982. Aanvankelijk werd het project: “ Ontmoetingsruimte Kiewit-Heide” genoemd, later kreeg  het de naam: “ Heiwind”.

De VZW richtte in de jaren 80 een aantal activiteiten in om de nodige fondsen te verwerven. Ook de stad Hasselt werd gevraagd om financiële steun. Een architect werd gevraagd om de nodige plannen op te maken .
De eerste plannen werden opgemaakt met de bedoeling kapel en zaal in één gebouw onder te brengen. Dat stuitte toen op enige weerstand van een aantal personen. De plannen werden dan veranderd voor een vrijstaand gebouw naast de kapel dat voor alle plaatselijke verenigingen en bewoners van de buurt zou kunnen dienstig zijn.

Rond het jaar 1986 werd met de bouw begonnen  door een plaatselijke aannemer.  Eerst moest nog de oude schoolbarak worden afgebroken en de funderingen gegraven. Dat werd  door de omwonenden in een reeks zaterdagen als  karwei afgehandeld. Daarna werd de aannemer belast met de verdere bouw.  In oktober 1989 werd door de toenmalige burgemeester Roppe plechtig de eerste steen gelegd. Enkele maanden later was het buurtlokaal klaar.

Nadien werden nog een reeks van verbouwingen uitgevoerd, onder meer een ruimere bergingsplaats en later het overdekt buitenterras. Samen met het stadsbestuur werd een kinderspeeltuin, een parking en de klinker betegeling van de toegangen aangelegd.
Het interieur van de Heiwind werd meermaals aangepast onder meer met vernieuwde verwarming, koelkamer, verbeterde dakisolatie, akoestisch plafond en verlichting.

In het jaar 2011 werd samen met de kerkfabriek van Kiewit besloten om  de kapel zo te verbouwen dat er mogelijkheden ontstaan om de  zaal  bij  bepaalde evenementen  uit te breiden .  Deze uitbreiding zal worden gerealiseerd in 2014. (J.L.)











© Created by Vir Ars